Binnen de Wieringer vrouwen zijn de volgende commissies actief, namelijk: