Wieringer Vrouwen is een vereniging van vrouwen met hart voor hun leefomgeving, het voormalig eiland Wieringen, met als doel:

  • het bieden van een ontmoetingsplek voor vrouwen;
  • het stimuleren van contact tussen vrouwen, om elkaar te leren kennen, zodat dit resulteert in persoonlijke ontwikkeling en creativiteit;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Wieringer Vrouwen tracht haar doel ondermeer te verwezelijken door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals:

  • ledenavonden
  • workshops
  • bedrijfsbezoeken
  • 80+ brunch
  • diverse commissies

Contributie 49,50 per jaar

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Carla Stolwijk (jasmijn1957@hotmail.com

Secretaris: Cokkie Duin (secretariaatwieringervrouwen@gmail.com)

Penningmeester: Joke Ooijevaar (j_ooyevaar@quicknet.nl)