Wieringer Vrouwen is een vereniging van vrouwen met hart voor hun leefomgeving, het voormalig eiland Wieringen, met als doel:

  • het bieden van een ontmoetingsplek voor vrouwen;
  • het stimuleren van contact tussen vrouwen, om elkaar te leren kennen, zodat dit resulteert in persoonlijke ontwikkeling en creativiteit;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Wieringer Vrouwen tracht haar doel ondermeer te verwezelijken door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals:

  • ledenavonden
  • workshops
  • bedrijfsbezoeken
  • 80+ brunch
  • diverse commissies

Contributie 49,50 per jaar

U kunt zich met behulp van ons  aanmeldformulier aanmelden of door contact op te nemen met behulp van ons contactformulier.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Reini Rode (voorzitter@wieringervrouwen.nl)

Secretaris: Hetty Dijkland (secretaris@wieringervrouwen.nl)

Penningmeester: Boukje Nieuwenhuizen (penningmeester@wieringervrouwen.nl)