Eet- en Kookclub(s)

Wieringer Vrouwen heeft momenteel een Kookclub, dat bestaat uit 5 vrouwen die om de beurt, eens per maand, bij elkaar eten en de gastvrouw de maaltijd bereidt. Deze club kookt geen culinaire hoogstandjes maar de gewone Hollandse pot. Wil je ook zo'n kookclubje oprichten? Vraag dan inlichtingen bij Boukje Nieuwenhuizen, telefoon 511510, e-mail boukje@famnieuwenhuizen.nl.

Filmclub

De filmclub bezoekt op elke 3de dinsdagmiddag van de maanden oktober t/m april Kinepolis Cinemagnus in Schagen om een film te bekijken op de seniorenmiddag. In week daaraan voorafgaand wordt bekend gemaakt welke film we gaan zien en ook in de filmclubapp komt dit te staan voor degene die daarin voorkomen. (zie daarom ook de agenda op deze website). Na afloop gaan we, onder het genot van een drankje, nog even napraten in de foyer.

Leeskring

De leeskring komt 1 keer per zes weken, bij een van de leden thuis, bijeen om een, door hun gelezen, boek te bespreken. Eens per jaar worden door een klein comité van leden de boeken geselecteerd die we graag zouden willen lezen in het komende seizoen. Dit zijn recente boeken van voornamelijk Nederlandse auteurs. Daarvan maakt dan de bibliotheek een selectie van beschikbare boeken die we dan, per keer, aangeboden krijgen in een koffertje. Ons seizoen begint in september en eindigt in mei van het volgende jaar.

Lief en Leed

Lief en leed bezoekt leden bij lief en leed in de persoonlijke sfeer. Dus als u weet dat een van onze leden b.v. ernstig ziek is, in het ziekenhuis ligt of net weer thuis komt geef dit dan door aan Reini Rode, telefoon 593590, e-mail voorzitter@wieringervrouwen.nl. Dit zelfde geld voor een lid die b.v. 50, 55 of een nog langer jubileumjaar getrouwd is dan gaat Reini ook even langs met een attentie namens onze leden/vereniging.

Theaterclub

De theaterclub bezoekt tijdens het theaterseizoen diverse voorstellingen in theater De Kampanje in Den Helder. Als je graag een of meerdere voorstellingen van het volgende seizoen wil bezoeken, gaat het als het volgende te werk:
- meld je aan bij Boukje (telefoon 511510) of Margot (telefoon 820816.
Ook als je eventueel op de reservelijst wil kun je dat doorgeven + wat dan je voorkeuren zijn. Als er dan een bezoeker wegvalt kun je de toegangskaart tegen een gereduceerde prijs overnemen.

Wandel- en fietsclub

De wandel- en fietsclub heeft elke woensdagmiddag een wandel- of fietstocht op Wieringen en/of omgeving op haar programma staan van resp. ongeveer 5 en 25 kilometer. Deze wekelijkse routes starten om 13:30 uur. Wekelijks wordt er ook een korte route van ongeveer 2,5 kilometer gelopen in Hippolytushoef.

Onderweg of op het eindpunt wordt nog gezellig met elkaar koffie/thee gedronken of een ijsje gegeten.

Wilt je meewandelen of fietsen? Kom dan naar de startplaats of neem contact op met: